فال حافظ

فال حافظ

نسيم باد صبا دوشم آگهي آورد
به مطربان صبوحي دهيم جامه چاک
بيا بيا که تو حور بهشت را رضوان
همي رويم به شيراز با عنايت بخت
به جبر خاطر ما کوش کاين کلاه نمد
چه ناله ها که رسيد از دلم به خرمن ماه
رساند رايت منصور بر فلک حافظ
که روز محنت و غم رو به کوتهي آورد
بدين نويد که باد سحرگهي آورد
در اين جهان ز براي دل رهي آورد
زهي رفيق که بختم به همرهي آورد
بسا شکست که با افسر شهي آورد
چو ياد عارض آن ماه خرگهي آورد
که التجا به جناب شهنشهي آورد

تعبیر فال : رنج و زحمت هایی که در راه رسیدن به آرزویت تحمل کرده ای مثمر ثمر خواهد شد و به آرزویت خواهی رسید. خدا را فراموش نکن تا لطف و عنایت او همیشه شامل حال تو باشد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای serahi.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:serahi.ir