به فرزندت نگو تو بهترینی

گفتن این جمله به فرزند که او
بهترین است نتیجه معکوس داشته و آنها را بیش از سایر کودکان ناامید می کند. در واقع
بها دادن بیش از اندازه و افراط گونه به توانایی های فرزند موجب توقف او در پیشرفت
می شود.

چنین کودکانی تلاش کمتری برای موفقیت در انجام وظایف یا کاری از خود نشان داده و
ترجیح می دهند به توانایی های ذاتی شان اتکا کنند. نتیجه: در نهایت آنها کمتر از
سایر کودکان موفق می شوند.

یک پارادوکس که در دو آزمایش علمی به اثبات رسده است.

‌آندره‌ای سیمپیان، استاد روانشناسی دانشگاه ایلینویز و یکی از نویسندگان این
تحقیق، کودکان بین چهار تا هفت سال را مورد بررسی قرار داد. در آزمایش نخست، او از
کودکان کوچکتر خواست دایره ای را در داخل یک شکل هندسی ترسیم کنند. انجام این کار
با توجه به سن آنها برایشان نسبتا دشوار بوده علاوه بر اینکه برای کشیدن دایره مهلت
زمانی مشخص شده بود.

در آزمایش دوم تاما کودکان باید از میان سه شکل هندسی شکلی که جهتش متفاوت بود
را تشخیص دهند. درهر دو آزمایش، کودکانی که به آنها گفته شده بود به گروه بهترین ها
تعلق دارند از کودکانی که چنین حرفی به آنها گفته نشده بود، موفقیت کمتری داشتند.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 4:10 pm |  | پاسخ دهید: