خبرها

اخبار

خبرها

 نمی سفر سرزمین حضور
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تیم ملی فوتبال بانوان ایران به سرزمین های اشغالی سفر نمی کند/ هیچ ایرانی حاضر به حضور در سرزمین های اشغالی نیست